Zakonsko varstvo in pravica do odstopa

Vse pravice in obveznosti transakcij po našem spletnem nakupu so urejene v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. V kolikor je katero določilo ali pogoj na teh straneh v nasprotju z Zakonom ali njegovimi dopolnitvami, velja določilo Zakona. Šteje se, da se nakup prek naše prodajne spletne strani šteje za prodajo na daljavo.

Predpisi, ki urejajo pravice in obveznosti:

- Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/2004 z vsemi spremembami)

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/2007)

Zakon za primer prodaje na daljavo določa pravico kupca, ki se šteje za potrošnika (fizična oseba, ki kupi proizvod za izpolnitev svojih individualnih potreb in ne za opravljanje poklicne dejavnosti), da odstopi od pogodbe v roku 14 dni od dneva dostave proizvoda. Ob odstopu kupec lahko, ni pa nujno, navede razloge, zaradi katerih odstopa.

Izjava o odpovedi pogodbe se pošlje na naslov podjetja:

SF1 CLIPS trgovina d.o.o.

Prešernov Trg 3

1000 Ljubljana

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.

Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Po preteku 14-dnevnega roka od dneva, ko je kupec poslal obvestilo o odstopu od pogodbe, proizvoda ni več mogoče vrniti. Pri vračilu blaga je potrebno blago vrniti v pravilnem delovanju in neizkoriščenem stanju ter originalnem nepoškodovanem pakiranju, pri čemer je treba priložiti originalni fiskalni račun skupaj z izpolnjenim obrazcem za odstop od pogodbe, ki ga lahko prevzamete TUKAJ

Po prejemu proizvoda se bo ugotovilo, ali proizvod pravilno deluje in ali je nepoškodovan. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Stroške vračila blaga krije kupec, razen v primerih, ko stranka prejme neustrezen ali napačen artikel.

 

 

Obvestilo o načinu uveljavljanja stvarnih napak 

Ob prevzemu pošiljke vas prosimo, da preverite svoj paket ob prisotnosti kurirja. Če so na paketu vidne poškodbe (raztrgani deli ali zmečkanje), paketa naj ne bi prevzeli. V tem primeru vas prosimo, da nas kontaktirate na info@pandorashop.si. V najkrajšem možnem času vas bomo obvestili o nadaljnjih ukrepih.

Če ste prejeli pošiljko po odprtju škatle in zatem ugotovili, da dobavljeno blago ne ustreza naročilu ali da podatki na računu niso ustrezni, vas prosimo, da nas najkasneje v 24 urah od trenutka prejema pošiljke kontaktirate na info@pandorashop.si

 

Prodajalec odgovarja za neskladnost dobavljenega blaga po pogodbi v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Prodajalec je pravna ali fizična oseba, od katere je potrošnik kupil blago.

Potrošnik je fizična oseba, ki je od prodajalca kupila blago za namene, ki niso namenjeni njeni poslovni ali drugi komercialni dejavnosti.

Potrošnik posreduje reklamacijo o neskladnosti blaga Prodajalcu.

Prodajalec je odgovoren za kakršno koli neskladnost kupljenega blaga, če le-to ne ustreza specifikacijam proizvajalca.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

-      odpravi napako na blagu ali

-      vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

-      blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali

-      vrne plačani znesek.

Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o neskladnosti  obvestil prodajalca.

Vse stroške, ki so potrebni za uskladitev blaga po specifikacijah proizvajalca, zlasti stroške dela, materiala, prevzema in dostave, nosi Prodajalec.

Potrošnik ne more uveljavljati pravice iz naslova stvarne napake, če je neskladnost blaga neznatna.

Prodajalec je odgovoren za neskladnost blaga s pogodbo, ki se pojavi v dveh letih od dneva nakupa. Obdobje dveh let se šteje od dneva prodaje blaga potrošniku, katerega datum mora biti naveden na fiskalnem računu v primeru nakupa blaga v prodajalni, oziroma na dobavnici, ki jo je potrošnik podpisal v primeru nakupa blaga na daljavo ali zunaj prostorov Prodajalca.

Nezmožnost potrošnika, da dostavi originalno embalažo blaga, ne more biti pogoj za reševanje reklamacije niti razlog za zavrnitev odprave neskladnosti.

V kolikor želite vložiti reklamacijo na kupljen izdelek, je potrebno izpolniti reklamacijski obrazec (ki ga lahko prevzamete TUKAJ). Izpolnjen reklamacijski obrazec, skupaj z računom in izdelkom pošljete na: 

- SF1 CLIPS d.o.o., Prešernov trg 3, 1000 Ljubljana ( PANDORA) 

Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi.

Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

Če podjetje uniči ali izgubi proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžno potrošniku po njegovi izbiri izročiti v osmih dneh nov enak proizvod ali mu takoj plačati odškodnino v višini drobnoprodajne cene novega proizvoda.

Če podjetje poškoduje ali pokvari proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžno na lastne stroške v treh dneh odpraviti okvaro oziroma poškodbo, kadar se s tem zmanjšata vrednost in uporabnost proizvoda. V primeru, da tega ni mogoče zagotoviti, pripada potrošniku pravica iz prejšnjega odstavka.

Kupec lahko v skladu z določbami ZlsRPS v primeru spora sproži postopek izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

Postopek izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS) poteka s pomočjo izvajalca IRPS. Potrošniki lahko na seznamu Evropske komisije preverijo, kateri izvajalci so na voljo v posameznih državah.

Prodajalec kupce sicer obvešča, da vnaprej izrecno ne priznava nobenega od izvajalcev IRPS.

Spore v zvezi s spletnimi nakupi lahko potrošniki in ponudniki rešujejo prek spleta, in sicer s pomočjo evropske platforme za reševanje potrošniških sporov.

 

Povezava na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov.

 

Informacije o pritožbenem postopku v podjetju
 
V podjetju spoštujemo veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Po vseh močeh se trudimo izpolnjevati sovjo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Kupec v primeru težav lahko svojo pritožbo pošlje pisno na sedež podjetja SF1 Clips, Ulica gledališča BTC 10, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov info@pandorashop.si. Postopek obravnavanja pritožb je zaupen.
 
V podjetju bomo v najkrajšem možnem času potrdili prejem pritožbe in jo obravnavali v roku 8 (osmih) dni od njenega prejema. Po svojim najboljših močeh si bomo prizadevali, da se morebitni spori rešijo sporazumno.«