Zakonsko varstvo in pravica do odstopa

Vse pravice in obveznosti transakcij po našem spletnem nakupu so urejene v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. V kolikor je katero določilo ali pogoj na teh straneh v nasprotju z Zakonom ali njegovimi dopolnitvami, velja določilo Zakona. Šteje se, da se nakup prek naše prodajne spletne strani šteje za prodajo na daljavo.

Predpisi, ki urejajo pravice in obveznosti:

- Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/2004 z vsemi spremembami)

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/2007)

Zakon za primer prodaje na daljavo določa pravico kupca, ki se šteje za potrošnika (fizična oseba, ki kupi proizvod za izpolnitev svojih individualnih potreb in ne za opravljanje poklicne dejavnosti), da odstopi od pogodbe v roku 14 dni od dneva dostave proizvoda. Ob odstopu kupec lahko, ni pa nujno, navede razloge, zaradi katerih odstopa.

Izjava o odpovedi pogodbe se pošlje na naslov podjetja:

SF1 CLIPS trgovina d.o.o.

Prešernov Trg 3

1000 Ljubljana

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.

Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Po preteku 14-dnevnega roka od dneva, ko je kupec poslal obvestilo o odstopu od pogodbe, proizvoda ni več mogoče vrniti. Pri vračilu blaga je potrebno blago vrniti v pravilnem delovanju in neizkoriščenem stanju ter originalnem nepoškodovanem pakiranju, pri čemer je treba priložiti originalni fiskalni račun skupaj z izpolnjenim obrazcem za odstop od pogodbe, ki ga lahko prevzamete TUKAJ

Po prejemu proizvoda se bo ugotovilo, ali proizvod pravilno deluje in ali je nepoškodovan. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Stroške vračila blaga krije kupec, razen v primerih, ko stranka prejme neustrezen ali napačen artikel.

Vračilo blaga

Blago, ki ste ga kupili, in ga želite vrniti ali uveljavljati poškodbo, lahko Pandora popravi ali zamenja ali poda vračilo denarja v skladu z vašimi zakonskimi pravicami.

Imate pravico do vračila katerega koli blaga, ki vam ne ustreza, in sicer v roku 14 dni od dneva sprejema dostave.

Vi ste odgovorni za preverjanje količine in kakovosti blaga v času dostave. V primeru poškodovanega artikla ali neskladnosti blaga nas morate o temu takoj po prejemu obvestiti.