Pogoji uporabe spletne strani Pandora

Hvala, ker ste obiskali to spletno stran. Prosimo vas, da pozorno preberete Pogoje in določila, vsebovana v tem dokumentu, glede na to, da vsaka uporaba te spletne strani predstavlja sprejemanje Pogojev in določil, navedenih v tem besedilu.

V okviru te spletne strani se uporaba besed »mi«, »nas«, »naši« in »Pandora« nanaša na podjetje SF1 CLIPS trgovina d.o.o., Ulica gledališča BTC 10, 1000 Ljubljana, ki je nosilec franšize »Pandora« za območje Slovenije deluje v svojem imenu in za svoj račun, vendar uporablja ime blagovne znamke »Pandora«.

»Vi« se nanaša na katero koli osebo, ki dostopa in/ali uporablja to spletno stran.

Obvestilo o zasebnosti na spletni strani

Vsi podobni podatki ali material, poslani tej spletni strani, podležejo pogojem, navedenim v Obvestilu o zasebnosti, ki ga najdete na tej spletni strani.

Točnost, popolnost in pravočasnost informacij

Čeprav vlagamo vse razumne napore, da bi zagotovili točnost in popolnost informacij na tej spletni strani, ne nosimo odgovornosti v primeru, da informacije, dane na razpolago prek te spletne strani, niso točne in popolne. Uporabo in sprejemanje materialov in informacij na tej spletni strani izvajate na lastno odgovornost. Soglašate, da je Vaša odgovornost, da spremljate vse spremembe materiala in informacij, vsebovanih na tej spletni strani.

Prenos

Katera koli neosebna komunikacija ali gradivo, ki ga prenesete na to spletno mesto po e-pošti ali kako drugače, vključno z vsemi informacijami, vprašanji, komentarji, predlogi ali podobno, se bo obravnavala kot nezaupna in nezaščitena. Vse, kar prenesete ali objavite, postane last podjetja Pandora in se lahko uporabi za kakršen koli namen, vključno z, vendar ne omejeno na reprodukcijo, razkritje, prenos, objavo, oddajanje in objavljanje. Poleg tega ima Pandora svobodno izbiro, da za kakršne koli namene (vključno z, vendar ne omejeno na razvoj, produkcijo, oglaševanje in postavitev izdelkov) svobodno uporablja kakršne koli zamisli, umetniška dela, izume, razvoj, predloge ali koncepte, vsebovane v sporočilu, ki ga pošljete na to spletno stran. Vsaka taka uporaba se bo izvajala brez plačila nadomestila strani, ki pošilja informacije. S pošiljanjem informacij prav tako zagotavljate, da posedujete lastniške pravice za poslani material/vsebino, da le-ta ne vsebuje obrekovanj in da uporaba s strani Pandore ne bo predstavljala oškodovanja pravic tretje strani ali na drugi način predstavljala oškodovanje katerih koli veljavnih zakonov z naše strani. S pošiljanjem idej, umetniških del, izumov, razvoja, predlogov ali konceptov se strinjate z njihovo objavo. Pandora ni dolžna uporabljati in objavljati prejetih informacij.

Jamstva in omejitve odgovornosti

Uporabo te spletne strani izvajate na lastno in izključno odgovornost.

Izključitev odgovornosti

Pandora in/ali katera koli druga stran, ki sodeluje pri oblikovanju, proizvodnji ali dostavi te spletne strani v našem imenu, ne bo nosila nobene odgovornosti za kakršne koli neposredne, naključne, posledične, posredne, posebne ali kazenske škode, stroške, izgube ali odgovornosti, ki na kakršen koli način izhajajo iz Vašega dostopa, uporabe, nezmožnosti uporabe, spremembe v vsebini te spletne strani ali s katere koli druge spletne strani, do katere dostopate prek povezave s ste spletne strani ali v obsegu, v katerem to dovoljuje veljavni zakon, iz katerih koli dejanj, ki jih storimo ali ne storimo, kot rezultat katere koli elektronske pošte, ki nam jo pošljete.

Vsi materiali na tej spletni strani se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Pandora ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo zaradi virusov, ki bi lahko z uporabo, dostopom ali prenosom katerega koli gradiva s tega spletnega mesta okužili vaš računalnik ali katero koli drugo lastnino. Če se odločite prenesti gradivo s te spletne strani, to storite na lastno odgovornost.

Prepovedana dejavnost

Prepovedana so katera koli dejanja, ki jih lahko Pandora po lastni oceni dojema kot neprimerna in/ali ki bodo ocenjena kot nezakonito dejanje ali so prepovedna s katerim koli zakonom, ki velja za to spletno stran, vključno, vendar ne omejujoč se na:

Vsako dejanje, ki pomeni kršitev zasebnosti (vključno s posredovanjem zasebnih podatkov brez soglasja posameznika) ali katere koli pravice posameznika.

Uporabo te spletne strani zaradi obtožbe ali obrekovanja Pandore, njenih zaposlenih ali drugih oseb ali kakršnih koli dejanj, ki ogrožajo Pandorin ugled.

Strinjate se, da bodo vsi spori in pritožbe, ki izhajajo iz uporabe te spletne strani, urejeni z zakonodajo  Slovenije  in sodijo v izključno pristojnost sodišč v Sloveniji

Posodabljanje pravnih obvestil

Pridržujemo si pravico do sprememb in popravkov teh pogojev brez predhodnega obvestila našim strankam. Vsak kupec lahko preverja trenutno veljavne pogoje pri naročanju izdelka. Občasno preglejte to spletno stran, da si ogledate te in nove dodatne informacije.