Obvestilo o načinu uveljavljanja stvarnih napak 

Ob prevzemu pošiljke vas prosimo, da preverite svoj paket ob prisotnosti kurirja. Če so na paketu vidne poškodbe (raztrgani deli ali zmečkanje), paketa naj ne bi prevzeli. V tem primeru vas prosimo, da nas kontaktirate na info@pandorashop.si. V najkrajšem možnem času vas bomo obvestili o nadaljnjih ukrepih.

Če ste prejeli pošiljko po odprtju škatle in zatem ugotovili, da dobavljeno blago ne ustreza naročilu ali da podatki na računu niso ustrezni, vas prosimo, da nas najkasneje v 24 urah od trenutka prejema pošiljke kontaktirate na info@pandorashop.si.

 

Prodajalec odgovarja za neskladnost dobavljenega blaga po pogodbi v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Prodajalec je pravna ali fizična oseba, od katere je potrošnik kupil blago.

Potrošnik je fizična oseba, ki je od prodajalca kupila blago za namene, ki niso namenjeni njeni poslovni ali drugi komercialni dejavnosti.

Potrošnik posreduje reklamacijo o neskladnosti blaga Prodajalcu.

Prodajalec je odgovoren za kakršno koli neskladnost kupljenega blaga, če le-to ne ustreza specifikacijam proizvajalca.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

-      odpravi napako na blagu ali

-      vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

-      blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali

-      vrne plačani znesek.

Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o neskladnosti  obvestil prodajalca.

Vse stroške, ki so potrebni za uskladitev blaga po specifikacijah proizvajalca, zlasti stroške dela, materiala, prevzema in dostave, nosi Prodajalec.

Potrošnik ne more uveljavljati pravice iz naslova stvarne napake, če je neskladnost blaga neznatna.

Prodajalec je odgovoren za neskladnost blaga s pogodbo, ki se pojavi v dveh letih od dneva nakupa. Obdobje dveh let se šteje od dneva prodaje blaga potrošniku, katerega datum mora biti naveden na fiskalnem računu v primeru nakupa blaga v prodajalni, oziroma na dobavnici, ki jo je potrošnik podpisal v primeru nakupa blaga na daljavo ali zunaj prostorov Prodajalca.

Nezmožnost potrošnika, da dostavi originalno embalažo blaga, ne more biti pogoj za reševanje reklamacije niti razlog za zavrnitev odprave neskladnosti.

Kupec lahko vloži reklamacijo z namenom uveljavljanja svojih pravic zaradi neskladnosti blaga s pogodbo, prav tako pa tudi zaradi nepravilno obračunane cene in drugih pomanjkljivosti, in sicer na naslednje načine:

1.    Prek elektronske pošte, na elektronski (e-poštni) naslov Prodajalca: info@pandorashop.si

2.    Po pisni poti na naslov: SF1 CLIPS trgovina d.o.o., Ulica gledališča BTC 101000 Ljubljana

3.    Preko stalnega nosilca

Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi.

Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

Če podjetje uniči ali izgubi proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžno potrošniku po njegovi izbiri izročiti v osmih dneh nov enak proizvod ali mu takoj plačati odškodnino v višini drobnoprodajne cene novega proizvoda.

Če podjetje poškoduje ali pokvari proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžno na lastne stroške v treh dneh odpraviti okvaro oziroma poškodbo, kadar se s tem zmanjšata vrednost in uporabnost proizvoda. V primeru, da tega ni mogoče zagotoviti, pripada potrošniku pravica iz prejšnjega odstavka.

Kupec lahko v skladu z določbami ZlsRPS v primeru spora sproži postopek izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

Postopek izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS) poteka s pomočjo izvajalca IRPS. Potrošniki lahko na seznamu Evropske komisije preverijo, kateri izvajalci so na voljo v posameznih državah.

Prodajalec kupce sicer obvešča, da vnaprej izrecno ne priznava nobenega od izvajalcev IRPS.

Spore v zvezi s spletnimi nakupi lahko potrošniki in ponudniki rešujejo prek spleta, in sicer s pomočjo evropske platforme za reševanje potrošniških sporov.

 

Povezava na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov.